Wednesday, September 05, 2007

i know it was father's day but wtf?

Singer Van Morrision is a dad again.

His wife Michelle Rocca gave birth to a baby boy in Mount Carmel at the weekend but details have just emerged.

The couple had kept the pregnancy a secret from the public as they did with their first child - a baby girl who was born last year.

No other details of the new arrival were revealed.

From Radio Telefís Éireann

Eolas faoi RTÉ
Is Craoltóir Seirbhíse Poiblí é RTÉ, eagraíocht neamhbhrabúis faoi úinéireacht mhuintir na hÉireann. Is é RTÉ ceannródaí tras-mheán na hÉireann, a sholáthraíonn seirbhísí teilifíse, raidió agus seirbhísí ar líne saor go haer, seirbhísí atá cuimsitheach agus éifeachtach ó thaobh costais  de, ar seirbhísí iad atá ar ardchaighdeán agus atá neamhchlaonta de réir oibleagáidí reachtúla RTÉ.